Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn  Mariska Litjes en Els Lagerweij, getrainde vertellers die Bijbelverhalen vertellen én ons met de luisteraars daarover verwonderen. De kracht uit de Bijbelverhalen is voor ons een bron van inspiratie en voeding voor onze eigen spiritualiteit. Het geeft ons richtingaanwijzers om goed met elkaar samen te leven.

Een aantal jaren geleden kwamen we in aanraking met een andere manier van Bijbelverhalen vertellen.  Sinds die tijd hebben we op deze wijze op allerlei plekken verteld in Apeldoorn. Op scholen, in kerken en buurtcentra. Aan jong én oud.

Steeds weer viel ons de concentratie en sfeer op die er bij het vertellen ontstond. Net alsof wij iets van het mysterie van God konden ervaren.
De Verwondering is ontstaan uit een pioniersplek vanuit de Protestante Kerk Nederland. Na deze pioniersperiode is De Verwondering zich gaan vestigen in de oecumenische kerkgemeenschap van De Drie Ranken.
De Verwondering biedt een diversiteit aan vertelvormen (o.a. Godly Play en Bibliodrama) en verwerkingsvormen (creatief en dans).