Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn Cora Krispijn, Hemera de Roo, Mariska Litjes en Aletta Wilsing, getrainde vertellers die Bijbelverhalen vertellen én ons met de luisteraars daarover verwonderen. De kracht uit de Bijbelverhalen is voor ons een bron van inspiratie en voeding voor onze eigen spiritualiteit. Het geeft ons richtingaanwijzers om goed met elkaar samen te leven.

Een aantal jaren geleden kwamen we in aanraking met een andere manier van Bijbelverhalen vertellen.  Sinds die tijd hebben we op deze wijze op allerlei plekken verteld in Apeldoorn. Op scholen, in kerken en buurtcentra. Aan jong én oud.

Steeds weer viel ons de concentratie en sfeer op die er bij het vertellen ontstond. Net alsof wij iets van het mysterie van God konden ervaren. Omdat de omgeving ook bijdraagt aan deze meditatieve manier van vertellen en we gebruik maken van veel verschillende materialen, ontstond het verlangen naar een eigen, vaste vertelplek. Die plek hebben we gevonden in de schaduw van de monumentale Grote Kerk.

We krijgen de kans te pionieren met deze Bijbelvertelplek door subsidies vanuit de Protestantse Gemeente Apeldoorn, vanuit de landelijke Protestantse kerk en de Maatschappij van Welstand.verwondering-kernteam

 

 

Steun ons

De Verwondering heeft startsubsidies ontvangen, maar zal daarnaast op eigen kracht verder moeten. Iedere bijdrage is gewenst. De Verwondering heeft een ANBI status, zodat uw gift belasting aftrekbaar is. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer:

NL.11.FVLB.0699.7454.03

ten name van Protestantse Gemeente te Apeldoorn  onder vermelding van “De Verwondering”.