Workshop ‘Laat je verwonderen’ voor symposia of bezinningsbijeenkomst

“Boeiend om te ontdekken wat een Bijbelverhaal mij te zeggen heeft en te luisteren naar wat anderen daarin beleven. Je komt door de manier van vertellen in een ruimte die je niet zo gauw bereikt in het dagelijks contact. Van je hoofd naar je hart. Dat met elkaar te delen  leidde tot mooie ontdekkingen over en weer.”
een deelnemer

Wij bieden middels een workshop een moment van bezinning tijdens een symposium of bezinningsdag. Anderhalf  uur waar je tot rust kan komen door naar een Bijbelverhaal te luisteren, dat zo verteld wordt dat je eigen levensverhaal erbij betrokken raakt. Al vragend onderzoeken we de verschillende lagen in het verhaal, om daarna door middel van creatieve vormen tot nog meer verdieping te komen. Dit met anderen te delen, met je wie je werkt of een interesse deelt kan hee waardevol  zijn voor de relaties.

Ruimte voor onderlinge verschillen is voor ons een uitgangspunt. Het gaat om jouw beleving van het verhaal. Er is niet één uitleg. Durf je te verwonderen!

 

 

 

Kosten: Kind: €
Volwassene: €
Groep: €