SCHOOLVERTELLINGEN in De Verwondering óf op locatie

De belangrijkste functie van een school is het bieden van een ‘tussenruimte’: een plek vrij van een compleet uitgedacht ideologisch of economisch systeem. Een plek om vragen te stellen. Anders leert de leerling niet om oplossingen te zoeken voor ongewisse problemen die zich zeker in de toekomst zullen aandienen. Een goede school leidt op voor een samenleving die er nog niet is.
Peter Sloterdijk, filosoof

schoolvertellingenOp zoek naar een tussenruimte?

Bij De Verwondering bieden we een plek om levensvragen te stellen aan de hand van een Bijbelverhaal. We maken gebruik van eenvoudig beeldmateriaal en vertellen op een rustige, meditatieve wijze. Na het verhaal is er een verwonderingsgesprek waarin de leerlingen al vragend worden uitgedaagd het Bijbelverhaal op filosofische wijze te onderzoeken.

Daarna is er gelegenheid om hierover individueel creatief bezig te zijn.

De bijeenkomst wordt gemeenschappelijk afgesloten.

Wij kunnen ook bij uw school komen vertellen, incidenteel, of binnen een project.

Maximale groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen, minder leerlingen is wenselijk

Wanneer: dinsdagochtend of - middag, woensdagochtend

Tijd: twee uur, aanvangstijd in onderling overleg mogelijk

Leeftijdtijdscategorie: 4 -6 jaar; 6-8 jaar; 9-12 jaar; 15 -18 jaar

Kosten: Wat het je waard is!

Verhaal: kan in overleg worden gekozen

Begeleiding: van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij ondersteunend is voor het verkrijgen van de juiste sfeer