SCHOOLVERTELLINGEN op de schoollocatie

De belangrijkste functie van een school is het bieden van een ‘tussenruimte’: een plek vrij van een compleet uitgedacht ideologisch of economisch systeem. Een plek om vragen te stellen. Anders leert de leerling niet om oplossingen te zoeken voor ongewisse problemen die zich zeker in de toekomst zullen aandienen. Een goede school leidt op voor een samenleving die er nog niet is.
Peter Sloterdijk, filosoof

De Verwondering heeft ruime ervaring met het vertellen op scholen.  

We maken gebruik van eenvoudig beeldmateriaal en vertellen op een rustige, meditatieve wijze. Na het verhaal is er een verwonderingsgesprek waarin de leerlingen al vragend worden uitgedaagd het Bijbelverhaal op filosofische wijze te onderzoeken.

Daarna is er gelegenheid om hierover individueel creatief bezig te zijn.

De bijeenkomst wordt gemeenschappelijk afgesloten.

     

Maximale groepsgrootte: 35 leerlingen

Wanneer: In overleg, op aanvraag.

Tijd: 75-90 minuten

Leeftijdtijdscategorie: 4 -6 jaar; 6-8 jaar; 9-12 jaar; 15 -18 jaar

Kosten: Per vertelling wordt 42 euro in rekening gebracht (inclusief BTW)

Verhaal: kan in overleg worden gekozen

Begeleiding: van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij ondersteunend is voor het verkrijgen van de juiste sfeer