OP VERHAAL KOMEN inspiratiebijeenkomsten vanaf 18 jaar

Technocratische politici laten nog altijd een grote morele leegte achter. Overal waar ik kom hebben (jonge) mensen genoeg van die leegte. Een samenleving die geen serieus debat over ethische vragen aandurft heeft iets armzaligs.
Michael Sandal, filosoof

OaseDe Bijbelverhalen vertellen over de ontmoeting van mensen met God. Zo tonen ze kleine inkijkjes in het mysterie dat God is. Door de eeuwen heen waren ze een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. De verhalen zijn verteld, steeds weer doorverteld en uiteindelijk opgeschreven om mensen te helpen na te denken over God, hun leven en hoe om te gaan met elkaar. God heeft geen andere handen dan de onze.

Wij bieden een moment van bezinning midden in de hectiek van alle dag. Twee uur waar je tot rust kan komen door naar een Bijbelverhaal te luisteren, dat zo verteld wordt dat je eigen levensverhaal erbij betrokken raakt. Al vragend onderzoeken we de verschillende lagen in het verhaal, om daarna door middel van creatieve vormen tot nog meer verdieping te komen.

Ruimte voor onderlinge verschillen is voor ons een uitgangspunt. Het gaat om jouw beleving van het verhaal. Er is niet één uitleg.

Misschien zijn de verhalen nieuw voor je of denk je juist dat er niets nieuws meer aan te ontdekken valt. Misschien denk je dat ze niks met jouw leven te maken hebben…….

Laat je verwonderen!

Maximale groepsgrootte: 15 deelnemers

Wanneer: In overleg op aanvraag.

Tijd: in overleg op aanvraag

Leeftijdtijdscategorie: vanaf 18 jaar

Kosten: Wat het je waard is! Een richtbedrag is minimaal 5 euro per deelnemer.
Wij maken onkosten: huur, koffie/thee, materialen, werkuren.

Verhaal: In overleg. Er is een ruim aanbod aan verhalen.

Begeleiding: Alle vertellers die voor ons vertellen zijn getrainde gecertificeerde vertellers.