Tussen Pasen en Pinksteren

In april en mei organiseren wij vier avonden tussen Pasen en Pinksteren. De avonden staan op zichzelf en hebben elk een eigen werkvorm.

11 april  :  Godly Play vertelling met verwonderingsvragen en creatieve verwerking

28 april  :  Meditatief dansen

16 mei   :  Godly Play vertelling met verwonderingsvragen en creatieve verwerking

30 mei   :  Bibliodrama

Tijd        :  19.45 uur – 21.45 uur in De Drie Ranken

Kosten   :  € 5,-  per avond

Info en opgave (gewenst):

 

Jezus en Jeruzalem, het verhaal van de Goede Week, Godly Play vertelling

Maandag 11 april door Mariska Litjes en Els Lagerweij

Dit verhaal gaat over de laatste keer dat Jezus naar Jeruzalem ging: het verhaal van de Goede/Stille Week.

Door Jeruzalem tijdens de vertelling met materiaal op te bouwen en hiermee Jezus’ weg te gaan, word je als luisteraar aangemoedigd om het verhaal van Jezus’ laatste dagen mee te beleven. Er is ruimte voor verbeelding, verwondering en vragen en deze om te zetten in een (creatieve) verwerking.

Dansend van Pasen naar Pinksteren

Donderdag 28 april door Els Lagerweij

Van opstaan, stilstaan, meelopen, afwachten, je omkeren tot ‘de g/Geest krijgen’: daar gaan we van gaan dansen!

Jezus leren kennen op een nieuwe manier, Godly Play vertelling

Maandag 16 mei door Mariska Litjes en Els Lagerweij

Dit verhaal neemt je mee naar de verschillende momenten dat Jezus is verschenen aan zijn leerlingen. 7 kernmomenten worden verteld en telkens ervaar je de twijfel, de spanning, de onzekerheid die bij de leerlingen leefden, maar ook de verwondering, de blijdschap en het enthousiasme.

Bibliodrama tussen Pasen en Pinksteren

Maandag 30 mei door Gertrudeke van der Maas

Bibliodrama is een manier om met hart en ziel en je hele wezen een bijbelverhaal in te stappen, op zoek naar waar dit verhaal aan jouw leven en geloven raakt. We verkennen deze avond de ontmoeting van de Opgestane met zijn leerlingen, waarbij hij hen met vrede groet en zij de Geest krijgen.