Dat het fijn is om samen te zijn?

Dat het leuk is om cadeautjes te krijgen?

Allemaal waar.

Maar neem je ze dit jaar ook mee naar het glazen huis en vertel je waar geld voor wordt ingezameld? Dat er kinderen zijn die niet samen met hun ouders zullen zijn met Kerst en dat je vanuit de bodem van je hart hoopt dat het ooit anders zal zijn?

Als je dat doet kom dan ook bij ons langs,  want in het geboorteverhaal van Jezus dat wij vertellen worden niet alleen kort en indringend de verschillende personen (letterlijk) van de Heilige Familie neergezet. Maar ook de dreiging die er van de wereld uitgaat wordt benoemd, maar niet zonder een hoopvol einde.

We vertellen voor jong en oud samen en verwonderen ons met elkaar over deze bijzondere geboorte. Als je wilt is er daarna gelegenheid om creatief aan de slag te gaan.

We vertellen niet op onze eigen plek maar in het parochiehuis van

OLV-kerk, ingang Hoofdstraat 18, Apeldoorn

Daar wordt het record Bijbellezen gebroken en is er ook een 

levende Kerststal!               van 14:00 – 17:00 uur

 

Woensdag 20 december vertellingen voor Jong en Oud samen

14:00 – 14:30 vertelling en verwonderingsgesprek, keuze wel of niet creatief verwerken

14:45 – 15:15   vertelling en verwonderingsgesprek,keuze wel of niet creatief verwerken

15:30 – 16:00  vertelling en verwonderingsgesprek, keuze wel of niet creatief verwerken
Kosten: Wat het je waard is!  Opbrengst voor Serious Request
Prettig als je doorgeeft dat je komt: