Op 22 augustus bezocht de diaconie uit de Drie Ranken als start van het nieuwe seizoen de Verwondering. Na een gezellig etentje ‘aan de overkant’ , zochten zij ook inspiratie voor hun werkzaamheden.

 

 

In onderling overleg werd vooraf gekozen voor het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, immers passend bij het werk van de diaconie. Wegens ziekte van Cora viel Hemera in als verteller. Het werd een mooie avond.

Wat zijn we dan weer blij en trots als we dat ook teruglezen in ons logboek.

Mensen (opnieuw) Bijbelverhalen laten ervaren is en blijft onze doelstelling!